Média


Tak trochu jiný pohled na Nové divadlo

V rámci těchto webových stránek budu nadále publikovat články a názory jakožto občana patriota města Plzně, který s řadou věcí, které se v našem městě dějí, nesouhlasí. Jedná se o pěkně zpracovanou kritiku a v případě, že se nad tímto videem zamyslíte, nelze než souhlasit, že se tato investice opravdu nepovedla a nejedná se o profesionální práci, ale o práci, která je výsledkem selského rozumu našeho vedení města Plzně.

https://www.youtube.com/watch?v=G27q-l9L57I&feature=em-share_video_user


Děkuji všem, kteří přišli k volbám Touto cestou chci poděkovat všem spoluobčanům, co přišli k volbám. Volební právo je základní právo v demokratické systému, na kterém je demokracie vystavěna. Ti, co nepřišli k volbám, a bohužel jich byla opět většina, opravdu nechápu. Zřejmě si neuvědomují, že tímto svým odmítavým postojem podkopávají křehké základy naší demokracie a otáčejí směřování naší země někam směrem na východ, kde místo demokracie a řešení zásadních věcí, které jsou ve prospěch občanů a lepšího života, je autoritativní vedení nebo se vede občanská nebo náboženská válka … Zvláštní poděkování patří těm, co našli odvahu a volili nové uskupení Občané patrioti a doufám a přeji si, aby v příštích volbách toto uskupení získalo o něco větší podporu, aby tradiční parlamentní strany byly v našem městě pod kontrolou občanů, patriotů, kteří v Plzni žijí, pracují nebo podnikají.


Volební den 10.10. 2014 Dnes jsme se probudili do dne, kdy máme možnost jít k volbám a dát hlas kandidátům, které považujeme za slušné, schopné, a o kterých se domníváme, že jsou schopni se řádně postarat a řídit naše společné věci ku prospěchu našeho města, či městské části. Osobně si vážím všech spoluobčanů, kteří využijí svého volebního práva, ať už volí kohokoliv, protože pouze takového občana lze považovat za občana, kterému nejsou veřejné zájmy lhostejné. Tímto Vás všechny žádám, abyste si tu malou chvilku našli a stali se tak zodpovědnými občany našeho města. Domnívám, že by bylo vhodné velkou část našeho zastupitelstva obměnit, protože je nutné do vedení města přinést nové pohledy a nové nápady, které budou ku prospěchu většiny Plzeňáků namísto nesmyslných megalomanských projektů, kterou jsou nejvýhodnější pouze pro stavební a developerské firmy spřízněné s vládní garniturou našeho města. Přeji Vám šťastnou volbu a přeji Vám, aby jste udělali křížek u toho správného Vašeho kandidáta. Zúčtování bude zase až za 4 roky … Váš kandidát Ing. Lukáš Klein


Inzertní článek ODS z Plzeňského deníku ze dne 25.9.2014 Plzenský deník Komentář: Dnes jsem si přečetl v Plzeňském deníku článek, který byl inzerován ODS ohledně zadluženosti města, kde dosluhující primátor Baxa placenou inzercí obhajuje zadluženost města, že se jedná o velice výhodnou věc. Ano, úvěry jsou u Evropské investiční banky nejvýhodnější s tím souhlasím, ale za jakou cenu město platí výstavbu infrastruktury a v jaké kvalitě, to jsem se v článku nedočetl. To, že stávající Rada města Plzně se svým “selským rozumem” neumí udržet investiční akce v deklarovaných rozpočtech, to je nám všem jasné, ale že neumí zabezpečit investice z hlediska bezpečnosti, je pro mne nepochopitelné. Každý si to může ověřit na vlastní kůži, když se vydá do centra a neví, jestli skončí ve výkopu nebo jestli ho nepřejede nějaký stavební stroj. To, jak dělá z lidí v závěru článku pan zasloužilý politik Šneberger hlupáky, kteří neumí počítat, to snad již nebudu ani komentovat. Těmto dvěma pánům bych doporučil, aby si vyzkoušeli žít ve městě Plzni jako rodina se dvěma dětmi, která má čistý příjem 30.000,- Kč. To by se divili, za co všechno se musí v Plzni platit a hlavně kolik …


Volební preference ze dne 11. 9 . 2014 komunalni-volby-preference-plzen-140911 Dne 11.9.2014 byl zveřejněn v Plzeňském deníku předvolební průzkum od společnosti SANEP. Komentář: Jako Občané patrioti jsme hodnoceni lépe než KSČM, ODS a KDU-ČSL. Pro mě osobně jsou zarážející vysoké preference ČSSD jakožto zástupce vládní koalice, která zadlužila město nejvíce v novodobé historii. Naopak preference hnutí ANO 2011 nejsou pro mě překvapivé a korespondují s potenciálem této nové vládní strany na celorepublikové úrovni. Doufám, že náš skutečný volební výsledek bude takový, abychom mohli účinně prosazovat náš volební program, který prezentujeme.


 

Dekuji v